Beemdenbuurt Hartveilig

 

BEEMDENBUURT HARTVEILIG


In Nederland komen elk jaar 16.000 hartstilstanden voor, dus ook in onze buurt!
Dankzij reanimatie wordt de overlevingskans hierbij gelukkig steeds groter. Steeds meer mensen leren reanimeren en redden hierdoor anderen het leven.

OOK U KUNT HIERBIJ HELPEN!


De Stichting Oosterhout Hartveilig plaatst AED’s in onze stad en geeft cursussen reanimatie én hoe een AED te gebruiken, waardoor na een korte opleiding vrijwilligers ingezet kunnen worden in de hulpverleningsketen bij een hartinfarct. Hoe eerder met reanimeren begonnen wordt voordat de ambulance ter plaatse is, hoe meer overlevingskans er is voor het slachtoffer.
Sinds kort hangt er in de Beemdenbuurt een AED bij de Montessorischool. In de maanden maart en april hebben we samen met de stichting Oosterhout Hartveilig 15 nieuwe vrijwilligers opgeleid om te reanimeren zodat zij mee kunnen doen in de hulpverleningsketen rondom de AED bij de Montessorischool.


Bent u ook geïnteresseerd? In het najaar starten we bij voldoende belangstelling weer een nieuwe cursus reanimeren. U kunt zich alvast opgeven via info@beemdenbuurt.nl


Samen houden we de buurt veilig.